Weisenheim am Sand - Aussichtspunkt 1 am Sandhasenweg 1

Weisenheim am Sand

Aussichtspunkt am Sandhasenweg 1


Aussichtspunkt am Sandhasenweg 1
67256 Weisenheim am Sand


Description

Beautiful view of the village of Weisenheim am Sand and the neighbouring villages

opening hours